BİLDİRİLER KİTABI

Sempozyuma sunulan bildirirler arasından seçilmiş bir kitap sempozyumdan sonra yayımlanacaktır. “Çevre ve Kültür”  adlı bu derlemeye katkıda bulunmak için uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir

1. Sempozyuma sunulan bildiri, 5000 civarı sözcükten oluşan bir makaleye dönüşmüş olmalı; dolayısıyla, “bu konuşmamda,” “verilen süre içinde” ve benzeri ifadeler içermemelidir.

2. Makale, kültür araştırmaları merceğinden ve disiplinlerarası bir yaklaşımla, belirli bir kuramsal çerçeve bağlamında hazırlanmalı; içerik olarak ya yeni bir bilgi yahut yorum getirmeli, ya da kabul gören görüşleri eleştirmeli/sorgulamalıdır. Yalnızca betimleyici çalışmalar, bu kapsam içinde kabul edilebilir nitelikte değildir.

3. Altbaşlık olarak belirtilmiş ya da belirtilmemiş olsun, makalenin bir “giriş”i olmalı ve bu girişte makalenin tezinin ne olduğu açıkça ortaya konmalı, ve bu tezin makalede ne şekilde sunulacağı, bir başka deyişle makalede ne yapılacağı ve bunun ne şekilde yapılacağı belirtilmelidir. Makalenin kendisi de bu açıklamaya göre gelişmelidir. Aynı şekilde, bir “sonuç” kısmı bulunmalı ve bu kısım makale içinde söylenenlerin özetini, mümkünse başka bir ifadeyle içermelidir. “Sonuç”ta, makalenin içinde sözü edilmemiş hususlara değinilemez, sadece geleceğe dair temennilerde ya da tahminlerde bulunabilir.

4. Ortaya çıkacak kitabın bütünlüğünü gözetmek üzere, Türkçe’de karşılıkları olduğu oranda Osmanlıca yerine Öztürkçe, batı dilleri yerine Osmanlıca sözcükler kullanılacaktır. Örneğin, doğrudan alıntı olmadıkça şart yerine koşul, politika yerine siyaset denilecektir. Sözcüklerin yazılışı için TDK’nın yazım kılavuzu kullanılmalıdır. Anagramların parantez içinde açılımı verilmelidir, ilk önce bütün sözcükleri verip parantez içinde anagramı vermek ve bundan sonra sadece anagramı kullanmak en doğru yöntemdir. .

5. Metin içinde verilen listelerde maddeler belirgin bir ölçüte göre verilmelidir (kronolojik olarak, alfabetik sıraya göre, vs.).

6. Yapılan her genelleme, verilerle ve en azından bir örnekle desteklenmelidir.

7. Makalenize görsel malzeme ekliyorsanız, bunlar için gerekli izin(ler)i alabileceğinizden emin ve bu görsel malzeme baskı masrafını çok arttıracaksa da maddi katkıda bulunmaya hazır olmalısınız.

8. Makalenizi 15 Mart 2016 tarihine kadar <semp2015@kultura.org> adresine “ek” olarak gönderiniz.

Yazım kuralları için BİLDİRİ FORMATI sayfasına bakınız.