PROGRAM

 


1 EYLÜL, SALI, Sabah

8:30 –  10:00 Kayıt

Yer: Jovis Salonu Önü

10:00 – 10:30 Açılış

Yer: Jovis Salonu

Gönül Pultar, KAD Başkanı

Akile Gürsoy, TÜBİTAK “Orman Köyleri” Araştırma Projesi Yürütücüsü

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:00 Genel Oturum 1

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Emine O. İncirlioğu (KAD)

Yeniden Biçimlenme: Mimarlık Ekini, Yapı Harcı, Kimlik Sorunsalı
Mete Turan (Roger Williams Üniversitesi)

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği

Yer: BÜMED ya da Boğaziçi Ü kantini


1 EYLÜL SALI, Öğleden Sonra

13:30 – 14:30 Genel Oturum 2

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Gönül Bakay (Bahçeşehir Üniversitesi)

Türkiye’de Toprak Etiğine Doğru: Ekolojik Bilinç, Doğa Koruma, Eğitim
Ufuk Özdağ (Hacettepe Üniversitesi)

14:30 – 14:45 Ara

14:45 – 16:15 Oturumlar I

1. Felsefenin Çevreye Bakışı

Yer: Jovis Salonu
Oturum başkanı: Alper Maral (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doğa-Kültür-Çevre: Yabanıl Hayatın Uygar Yorumlarına Felsefi Antropoloji Açısından bir Bakış
Güncel Önkal (Trakya Üniversitesi)

Çevre Sorunlarına Çevre Etiği ve Ekoloji Felsefesi Perspektifinden Bakmak
Seda Özsoy (Gümüşhane Üniversitesi)

İnsan, Kültür ve Çevre İlişkisi Üzerine Felsefi bir İnceleme
Serdar Saygılı (Atatürk Üniversitesi)

2. Tarih, Çevre ve Kültür Etkileşimi

Yer: Martis Salonu
Oturum Başkanı: Deniz Baykan (Bilkent Üniversitesi)

Osmanlı’nın Rum Köyünden Türkiye’nin Turizm Tesisine: Yirminci Yüzyıl Başından Bu Yana Kayaköy’de Kültürel Değişim
Zeynep Aktüre (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Tarihi Ahlat Kentinde Çevre ve Kültür Etkileşimi
Filiz Başbaydar Belli (Bitlis Eren Üniversitesi) ve Vedat Evren Belli (Bitlis Eren Üniversitesi)

Orman Köyü Livera’da Kalandar Kutlamaları
Zeynep Kantarcı (Muş Alparslan Üniversitesi)

16:15 – 16:30 Ara

16:30 – 18:30 Oturumlar II

3. Çevre, Doğa ve Teknoloji

Yer: Jovis Salonu
Oturum başkanı: Çimen Günay-Erkol (Özyeğin Üniversitesi)

Bartın Halkının Çevre Algısı: Termik Santral Az Daha İleriye Yapılsa?
Hülya Doğan (Bartın Üniversitesi)

Cyborg Nehirler: Ardışık Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Politik Ekoloji Açısından İncelenmesi
Ayşen Eren (Boğaziçi Üniversitesi)

İnsan ve Doğa Arasındaki Uyum: Sapçılık Mesleği
Bülent Ayberk (Kocaeli Üniversitesi)

4. Identity, Ecology and Environment

Yer: Martis Salonu
Oturum başkanı: Zafer Parlak (İzmir Üniversitesi)

Migration and Environment: A Case Study from Western Anatolia
Gabriele Rasuly-Paleczek (University of Vienna)

Representing Environmental and Social Issues in Businesses: The Role of CSR Managers in Doing Good for Environment and Society
Deniz Seebacher (Mindset Intercultural Projects)

The Ecological Connection and the Redefinition of Laz Identity
Clemence Scalbert Yücel (Institut Français d’Études Anatoliennes)

The Geometry of Green: Does Resilience Have Form?
Şulan Kolatan (Pratt Institute)


2 EYLÜL, ÇARŞAMBA, Sabah

8:30 –  Kayıt

Yer: Jovis Salonu Önü

9:30 – 11:00 Oturumlar III

5. Kültürde Sağlık ve Hastalık

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Zeynep Aktüre (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Hastalığın Kültürel Ekolojisi
Özge Burkut (Yeditepe Üniversitesi)

Yeniden Doğuş Arketipi Bağlamında Ağacın Tedavi Edici Gücü: Kümbet Köyü Yarım Ocağı Örneği
Adem Koç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Bir Kültür Sorunu: Vandalizm
Özgür Yerli (Düzce Üniversitesi)

6. Edebiyat Çevreye Bakıyor

Yer: Martis Salonu
Oturum Başkanı: Esra Almas (Haliç Üniversitesi)

Oktay Rifat’ın Şiirlerinde Doğayı Süreç Olarak Okumak
Özge Aksoy (Başkent Üniversitesi)

Anneliğin “Çevre”si: Buchi Emecheta’nın The Joys Of Motherhood’u ve Elif Şafak’ın Siyah Süt’ünde Kadınların Karşılaştığı Koşullar
Gönül Bakay (Bahçeşehir Üniversitesi)

Emrah Serbes’in Deliduman Romanında Gezi İsyanı ve Çevre Bilinci
Çimen Günay-Erkol (Özyeğin Üniversitesi)

11:00 – 11:15 Ara

11:15 – 12:15 Genel Oturum 3

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Güncel Önkal (Trakya Üniversitesi)

Risk Toplumu Kültürü ve Türkiye
Murat Balamir (ODTÜ)

12:15 – 13:45 Öğle Yemeği

Yer: BÜMED ya da Boğaziçi Üniversitesi kantini


2 EYLÜL, ÇARŞAMBA, Öğleden Sonra

13:45 – 15:15 Oturumlar IV

7. Kentsel ve Kırsal Dönüşümün Çevresel, Kültürel ve Toplumsal Boyutları
Yuvarlak masa tartışması

Yer: Jovis Salonu
Kolaylaştırıcı: Tahire Erman (Bilkent Üniversitesi)

Katılanlar:
Cihan Baysal (İstanbul Kent Savunması)
Betül Duman (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Ayhan Han (İTÜ)
İkbal Polat (Kadıköy Belediyesi)
Asuman Türkün (Yıldız Üniversitesi)

8. Çevre ve Orman Köylerinde Sosyal Değişim
Yuvarlak masa tartışması

Yer: Martis Salonu
Kolaylaştırıcı: Akile Gürsoy (TÜBİTAK Orman Köyleri Araştırma Projesi Yürütücüsü)

TÜBİTAK “Türkiye’de Orman Köyleri” Araştırma Projesi’nde köy araştırması yapanlardan katılımla

15:15 – 15: 30 Ara

15:30 – 17:30 Oturumlar V

9. Kültürde Doğal Çevre

Yer: Jovis Salonu
Oturum başkanı: Ufuk Özdağ (Hacettepe Üniversitesi)

Kentsel Permakültür; Kentler Sürdürülebilir ve Kentliler Çevreci Olabilir mi?
Deniz Üçok (Permablitz İstanbul)

İslâm’da Bilginin Doğası ve Doğanın Bilgisi
Çağdaş Dedeoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Bir Irmak, Kültürü Nasıl Etkiler? Avanos’ta Yaşam ve Kültür Döngüsünün Bir Ögesi Olarak Kızılırmak
Nehir Durna (Ankara Üniversitesi)

10. Kırsal ve Kentsel Çevre

Yer: Martis Salonu
Oturum başkanı: Murat Balamir (ODTÜ)

Çevresel Değişimin Kırsal Konut Örneğinde Mekân ve Kültür İlişkisi
Leyla Çınar Algül (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Bir Peyzaj Nesnesi Olarak “Atatürk Orman Çiftliği” ve Değişen Kent Kültürü
Deniz Baykan (Bilkent Üniversitesi)

Çağdaş Mimaride Alternatİf Çözümler
Filiz Özer (İTÜ)

Açık ve Yeşil Alanların Kent Kültür ve Kimliğine Katkıları: Düzce Kenti Örneği
Özgür Yerli (Düzce Üniversitesi)


 

3 EYLÜL, PERŞEMBE, Sabah

8:30 –  Kayıt

Yer: Jovis Salonu önü

9:30 – 11:30 Oturumlar VI

11. Mitoloji, Edebiyat ve Kadın

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Buket Uzuner (yazar)

Mitolojide Doğa Kavramı
Damla Barlak (Ankara Üniversitesi)

Yeterince Hayvan – Fazlasıyla İnsan: Vücut Tüylerinden Arınmaya Yönelik Ürünlerin Reklamlarında Duygular, Beden ve İktidar
Nihan Aytekin (Celal Bayar Üniversitesi)

Yaşar Kemal’in Yanan Ormanlarda Elli Gün’ü ve İnsan-Çevre Sarmalı
Onur Kaya (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Bilge Karasu Anlatısında Su ve Kadın
Türkan Topcu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

12. Çevre ve Başkaldırı

Yer: Martis Salonu
Oturum Başkanı: Mete Turan (Roger Williams Üniversitesi)

Türkiye’deki Çevreci Protesto Hareketlerinin Anayasal Meşruluğu
Seda Yurtcanlı Duymaz (İstanbul Üniversitesi)

Yerellik ile Popülerlik Arasında: Türkiye’deki Çevreci Protesto Hareketleri
Hayriye Özen (Atılım Üniversitesi)

Yavaş Hareketi: Çevreden Kültüre Hayatın Her Alanında Küreselleşmeye Başkaldırı
Şule Yüksel Özmen (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yoksulluğun Nedeni ve Sonucu Olarak İklim Değişikliği
Nihat Yılmaz (Siegen Üniversitesi)

11:30 – 11:45 Ara

11:45 – 12:45 Genel Oturum 4

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Belma Baskett (Michigan Devlet Üniversitesi)

Anıt Korumada Çeşitli Yöntemler ve Bizdeki Sonuçlar
Filiz Özer (İTÜ)

12:45 – 14:15 Öğle Yemeği

Yer: BÜMED ya da Boğaziçi Üniversitesi kantini


3 EYLÜL, PERŞEMBE, Öğleden Sonra

14:15 – 16:15 Oturumlar VII

13. Çevre Eğitimi / Çevre Okuryazarlığı

Yer: Jovis Salonu
Oturum Başkanı: Zuhal Güler (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

“İnsan-Merkezli” Bakış Açısından “Çevre-Merkezli”liğe Geçişte, Çevre Eğitiminin Rolü
Abdullah Karataş (Niğde Üniversitesi)

Yüksek Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Çevre Eğitimleri ile Çevreye Yönelik Risk Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Eren Durmuş Özdemir (Akdeniz Üniversitesi)

Tüketimcilik, Yeşile Boyama ve Yeşil Okuryazarlık
Zafer Parlak (İzmir Üniversitesi)

Teknolojik Kültür ile Çevre Bilincinin Etkileşimi
Betül Coşkun (Batman Üniversitesi)

14. Televizyonda ve Duysal Tasarımda Çevre

Yer: Martis Salonu
Oturum Başkanı: Ülkü Güney (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Türkiye’de Tematik Haber TV Kanallarında Çevre Bilincinin Ölçümü: Prime Time Kuşağında Çevre Haberleri ve Programlarının Yeralma Sıklığı
Kenan Duman (Plato Meslek Yüksek Okulu)

Çevre “Kim”in Umurunda? Çevre Haberlerini Köylülerle Okumak
Tezcan Durna (Ankara Üniversitesi)

Çevre Konulu Kamu “Spot”larının TV Kanallarında Yer Almaları ve Hedef Kitlelere Etkileri
Sevinç Koçak (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Sound Ecology – Farkındalıktan İstismara: Çevresel Sesleri Kullanan Duysal Tasarım Pratikleri ve Güncel Sanat Konvansiyonlarına Eklemlenme Stratejileri
Alper Maral (Yıldız Teknik Üniversitesi)

16:15 – 16:30 Ara

16:30 – 17:30 Genel Oturum 5 – Kapanış
Yer: Jovis Salonu
Kolaylaştırıcı: Gönül Pultar (KAD)

Ana Konuşmacılar ve Katılımcılar ile Genel Değerlendirme