KONULAR

 

Sempozyum sırasında ele alınması öngörülen konular şunlardır:

 • Çevrede kültür / Kültürde çevre
 • Doğanın ve çevrenin kültürel kavramsallaştırılmaları ve inşaları
 • Kültürel ekoloji
 • Çevresel değişimin kültürel algısı
 • Çevresel siyasetler ve siyasalar
 • Çevresel protesto hareketleri
 • Sanat ve edebiyatta çevre
 • Medyada çevre
 • Doğa ve eğitim
 • Sivil toplum ve çevre
 • Kültür, toplumsal cinsiyet ve çevre
 • Sömürgecilik ve çevre
 • Doğa ve mitoloji
 • Doğa (Ağaçlar ve Ormanlar, Su, Irmaklar, Denizler ve Deniz Kıyıları, Göller, Dağlar, Kayalar, vs.) konusunda folklorun ve dinsel metinlerin eleştirel okumaları
 • Orman köyleri kültürü
 • Kültürel nesneler olarak peyzajlar
 • Savaşlar ve çevre
 • Soyu tehlikede türler ve etik
 • Yabanıl hayat politikaları
 • Ulusal yasalar, sınırlar ve çevre
 • Teknoloji, kültür ve çevre

Sempozyum, ana odağıyla bağdaştığı ve “kültür” ile “çevre”nin birbiriyle etkileşimleri incelendiği sürece, değişik yaklaşımlara ve temalara açıktır.

Özgün saha çalışmalarına dayanan veya metin çözümlemeleri içeren katkı önerilerinizi bekliyoruz.