BİLDİRİ FORMATI

Bildirilerin hazırlanmasında uyulması gerekli olan formata ilişkin kurallar şöyledir:

1. Türkçe’den başka bir dilden olan her sözcük italikle yazılırken sözcüğün Türkçe çevirisi parantez içinde verilmelidir. Türkçede yerleşmemiş olan terimlerin Türkçe fonetiğe uydurulmuş imlası kabul edilebilir nitelikte değildir; örneğin, “dikotomi” yazılmamalıdır.

2. Verilen her türlü bilginin kaynağı gösterilmelidir. Kitabı ya da makalesi kaynak olarak gösterilen her yazardan ilk kez söz edildiğinde ilk adı da yazılmalı, ondan sonra da yalnızca soyadı kullanılmalıdır. Vefat etmiş yazarlardan ilk söz edildiğinde parantez içinde doğum ve ölüm tarihleri verilmelidir. Kaynak gösterirken kitap ismi italikle, makale adları ise normal karakterlerle yazılmalı ve “tırnak içine” alınmalıdır. Kaynaklarda sayfa numarası belirtilmelidir. Sadece yazar ismi ile eserin yayın yılını vermek kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Dipnotlar yalnızca ek ya da açıklayıcı bilgi içindir; kaynak belirtmek için kullanılmamalıdır.

4. Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa, sözleri tırnak içinde verilmelidir. Tırnak konmadığı takdirde, özetlemek ya da yazarın fikrini ifade etmek için, kesinlikle başka sözcükler kullanmak gerekmektedir. Eğer başka bir dilden siz çeviri yapıyorsanız “çeviri benim” diye belirtmelisiniz.

5. Üç satırı aşan alıntılar metnin ortasında “blok alıntı” şeklinde verilmelidir.

6. Metnin içinde geçen alıntıların kaynakları parantez içinde (Yazar, eserin yayın yılı: sayfa numarası) formatında belirtilmelidir. Eğer yazardan metnin içinde söz edilirse, parantezin içinde yalnızca yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Aynı yazardan aynı yıl yayımlanmış birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa, yayın tarihinin devamına a, b, vs. eklenmelidir.

7. Metinde atıf yapılan her kaynak, önce yazar soyadına göre alfabetik olarak, aynı yazar için yayım yılına göre (en erkenden en son yayımlanana) düzenlenecek olan Kaynakça’da gösterilmelidir. Sadece Yunus Emre gibi, soyadı kanunundan önce ülkemizde yaşamış yazarlar ilk adlarıyla Kaynakça’ya girerler. Başvurulmayan eserler ise Kaynakça’ya konmamalıdır.

8.  Kaynakçada geçen eserlerin yazımı ilke olarak aşağıdaki biçimlerde olmalıdır:

a. Kitaplar için: Yazar soyadı, adı. Parantez içinde yayın yılı. Eserin Adı. (söz konusu ise) ilk yayım yılı. Yayım şehri: Yayımcı.
b. Süreli yayınlarda yer alan makaleler için: Yazar soyadı, Adı. Parantez içinde yayın yılı. “Makale Başlığı.” Süreli Yayının Adı (cilt numarası)sayı numarası: sayfa aralığı.
c. Derlemelerde yer alan makale ya da bölümler için: Yazar soyadı, Adı. Parantez içinde eserin yayın yılı.“Makale Başlığı.” Derlemenin Adı. Der. Adı Soyadı. Yayım şehri: Yayımcı. sayfa aralığı.

9. Metin, çift aralıklı olarak düzenlenmeli ve Times New Roman karakteri ile 12 punto olarak gönderilmelidir.