KATKI ÖNERİSİ

Sempozyuma katkıda bulunmak üzere Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecek öneriler

  • bildiri,
  • 3 veya 4 bildiriden oluşan önceden hazırlanmış oturum,
  • film gösterisi, ya da
  • sergi

biçiminde katkılar için olabilir. Katkı önerisi beş anahtar sözcük ile birlikte yaklaşık 200 kelime olmalı ve kısa bir özgeçmiş ile birlikte gönderilmelidir.

Ortak hazırlanmış oturumlar için hem oturumu hem de bireysel bildirileri tanıtan formlar doldurulmalıdır.

KATKI ÖNERİSİ

Önerinizle ilgili olarak aşağıdaki bölümleri doldurunuz.